1. Pirkėjas, įsigydamas Kuponą, sutinka su šiomis Kupono naudojimo sąlygomis ir taisyklėmis. Pirkėjas, įsigijęs
Kuponą ir vėliau perleisdamas tą Kuponą kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti tą kitą asmenį (būsimąjį
Kupono turėtoją) apie šias Kupono platinimo sąlygas ir taisykles.
2. Kuponas suteikia teisę pasinaudoti nurodyta paslauga.
3. Kuponas galioja Kupone nurodytai procedūrai.
4. Kuponas galioja 3 (trys) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos. Kupono galiojimo pabaigos data yra nurodyta ant
kupono. Pasibaigus galiojimo terminui, Kuponą galima pratęsti papildomam 1 (vieno) mėnesio laikotarpiui už
vienkartinį 5 (penkių) Eur mokestį. Kupono pratęsimas galimas tik per 1 mėnesio laikotarpį nuo Kupono
galiojimo pabaigos datos. Kuponą galima pratęsti tik 1 kartą.
5. Jeigu Kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, vėliau jis laikomas nebegaliojančiu, paslaugos
nesuteikiamos ir pinigai negrąžinami.
6. Tiek popierinį (atspausdintą), tiek elektroninį Kuponą reikia pateikti atvykus į Lieknėjimo studiją „KUDI“.
7. Tuo atveju, jei Kuponas yra sugadintas, suteptas, suplėšytas ar kitaip pažeistas ir dėl to nėra galimybės
identifikuoti Kupono numerio, Kupone nurodytos procedūros, Kuponu atsiskaityti už paslaugas nėra galima,
toks Kuponas nėra keičiamas ir pinigai už jį nėra grąžinami.
8. Prieš atvykstant į procedūras, būtina išankstinė registracija.
9. Vėluojant į procedūrą, vėlavimo laikas yra išminusuojamas iš procedūros.
10. Neatvykus ir neperspėjus apie neatvykimą prieš 6 valandas iki procedūros pradžios, procedūra yra anuliuojama
nuo Kupone nurodytų procedūrų kiekio.
11. Prieš procedūrą prašome informuoti, jei Jūs laukiatės, turite alerginių problemų ar rimtų susirgimų.
12. Savo pretenzijas / reikalavimus dėl Lieknėjimo studijos ”KUDI“ suteiktų paslaugų, įsigytų Kuponų Klientas gali
pateikti tiesiogiai Lieknėjimo studijai ”KUDI“ Švitrigailos g.8, Vilnius; el. p. info@kudi.lt; 8 670393999
13. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių
apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466,
interneto svetainėje vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams
apskrityje ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
14. Informacija apie Klientą yra konfidenciali ir trečiosioms šalims Lieknėjimo studija ”KUDI“ ją gali pateikti tik
įstatymų nustatytais atvejais.
15. Klientas patvirtina, kad, prieš sutikdamas su pirkimo sąlygomis, atidžiai susipažino su visomis sąlygomis ir su
jomis visiškai sutinka. Taip pat Klientui yra žinoma, kad sutikimas su pirkimo sąlygomis įsigalioja nuo to
momento, kai Klientas, vadovaudamasis Sistemoje pateikiamais nurodymais, uždeda varnelę ant „Susipažinau
ir sutinku su užsakymo taisyklėmis”, taip patvirtindamas savo sutikimą su Pirkimo sąlygomis.